Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XX Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XX Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/XX Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
4/XX Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
5/XX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/XX Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały