Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 
DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XLIII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XLIII pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska do projektu uchwały pozytywnie pozytywnie
7/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XLIII Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja nie zajęła stanowiska do skargi Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną