Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 
DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
1/LII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/LII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/LII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
4/LII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
5/LII Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
6/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie