Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

 
DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXVI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XXXVI Komisja przyjęła do wiadomości ocenę zasobów pomocy społecznej Komisja przyjęła do wiadomości ocenę zasobów pomocy społecznej Komisja przyjęła do wiadomości ocenę zasobów pomocy społecznej Komisja przyjęła do wiadomości ocenę zasobów pomocy społecznej
3/XXXVI pozytywnie               pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXXVI Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie
5/XXXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie