Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXX Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXX pozytywnie nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie
10/XXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie nie zajęła stanowiska
11/XXX nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie nie zajęła stanowiska
12/XXX nie zajęła stanowiska pozytywnie nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska
13/XXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie