Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

 
DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XV Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XV negatywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XV pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały
5/XV pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały