Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXVII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XXXVII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/XXXVII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
4/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXVII negatywnie negatywnie negatywnie negatywnie
7/XXXVII Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
8/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXXVII Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały
10/XXXVII Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały