Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu styczniu 2017r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
19.01.2017r.
Godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
20.01.2017r.
godz. 800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
23.01.2017r.
godz. 830
Komisja Rewizyjna
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.01.2017r.
godz. 1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.