Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w marcu 2018 r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
22.03.2018 r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Zakończenie kontroli funkcjonowania filii Biblioteki Publicznej w Gryfinie.
 4. Kontrola zasad przydzielania środków w budżecie obywatelskim na rok 2017 i 2018.
23.03.2018 r.
godz. 800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Analiza sytuacji finansowej CW Laguna za lata 2015-2017
26.03.2018 r.
godz. 800
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Mieszkanie treningowe.
28.03.2018 r.
godz. 1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena stanu dróg po sezonie zimowym (komisja wyjazdowa).