Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu wrześniu 2015r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
17.09.2015r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Spotkanie z Komisją Mieszkaniową.
 3. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
 4. Analiza działalności stowarzyszeń działających na terenie gminy.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
18.09.2015r.
godz. 1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
21.09.2015r.
godz. 1230
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2015r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
 4. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.
23.09.2015r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Analiza realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.
 3.  Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.