Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w listopadzie 2017 r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
24.11.2017 r.
godz. 800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2017 r.
 4. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2018 r.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej.
 6. Budownictwo socjalne w Gminie Gryfino.
27.11.2017 r.
godz. 815
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej.
 4. Kontrola funkcjonowania filii Biblioteki Publicznej w Gryfinie.
27.11.2017 r.
godz. 1200
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej.
29.11.2017 r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej