Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu listopadzie 2015r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
5.11.2015r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o stanie finansów gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
6.11.2015r.
godz. 1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o stanie finansów gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
9.11.2015r.
godz. 900
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o stanie finansów gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
10.11.2015r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o stanie finansów gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.11.2015r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja na temat możliwości przygotowania w okresie zimowym miejsc w noclegowniach oraz ilości bezdomnych na terenie gminy.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.11.2015r.
godz. 1000
 Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.