Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu grudniu 2014r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
22.12.2014r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
22.12.2014r.
godz. 1000
Komisja Rewizyjna
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
23.12.2014 r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
23.12.2014r.
godz. 1000
Komisja Planowania przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.