Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu maju 2016r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
18.05.2016r.
godz.830
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3.  Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r.
 4. Pozyskanie informacji na temat wydatkowanych środków na tzw. „akcję zima” w sezonie zimowym 2015r./2016r.
19.05.2016r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3.  Analiza zagrożeń na akwenach wodnych i terenach gminnych przed sezonem letnim.
20.05.2016r.
godz. 800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej 
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Zapoznanie się z informacją na temat zakresu działalności stowarzyszeń kultury fizycznej korzystających z dotacji Gminy Gryfino.
24.05.2016r.
godz.900
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Formy zagospodarowania i „ożywienia” nabrzeża.
 4. Przygotowanie do sezonu letniego plaży gminnej.
 5. Stan infrastruktury w strefie przemysłowej Gardno.