Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu maju 2015r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
21.05.2015r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza zagrożeń na akwenach wodnych Gminy Gryfino
 3. Spotkanie z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 22.05.2015r.
godz. 1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
 3. Ocena realizacji udzielonych dotacji Gminie na realizację zadań zleconych przez jednostki organizacyjne gminy i instytucje kultury należących do sektora finansów publicznych.
 22.05.2015r.
godz. 1800
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola procesu przygotowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegu realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz - spotkania z mieszkańcami Sobieradza – komisja wyjazdowa.
26.05.2015r.
godz. 900
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola procesu przygotowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegu realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz.
27.05.2015r.
godz.1100
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena funkcjonowania systemu ustawy śmieciowej.
 4. Ocena działalności PUK.