Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu czerwcu 2015r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
18.06.2015r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
19.06.2015r.
godz. 1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Budżet zadaniowy gminy
 3. Budżet obywatelski
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
23.06.2015r.
godz. 1230
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
 3. Kontrola procesu przygotowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegu realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz.
 4. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.
24.06.2015r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.