Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu październiku 2015r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
22.10.2015r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przygotowanie propozycji do projektu budżetu na 2016 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
23.10.2015r.
godz. 1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres trzech kwartałów do 30 września 2015 r.
 3.  Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.10.2015r.
godz. 900
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
 3. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.
28.10.2015r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Plan przebudowy ulicy Łużyckiej – przełożenie rurociągu cieplnego.
 3. Ochrona zabytków, mury obronne.
 4. Ocena zasobów i ogólnego stanu kamienic na terenie gminy.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.