Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu lipcu 2016r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
25.07.2016r.
godz. 830
Komisja Rewizyjna
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
  3. Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r.
25.07.2016r.
godz. 1200
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
28.07.2016r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
29.07.2016r.
godz. 800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności  Gospodarczej
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
  3. Zapoznanie się z koncepcjami zmian organizacyjnych JOG Gryfino.