Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu maju 2017 r

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
18.05.2017 r.
Godz.1000
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza zagrożeń wodnych i akwenów wykorzystywanych do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Gryfino
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
19.05.2017 r.
godz. 800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej oraz
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2017.
 3. Analiza pozyskanych środków zewnętrznych przez stowarzyszenia, które pozyskują dotację od Gminy Gryfino.
 4. Analiza uchwały Nr XXVI/244/16.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
 6. Kontrola inwestycji drogowej przy ul. Niepodległości w Gardnie.
24.05.2017 r.
godz. 1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Przygotowanie gminnych kąpielisk do sezonu letniego.