Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w czerwcu 2018 r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
21.06.2018 r.
godz. 800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa
 i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2017.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.06.2018 r.
godz. 945
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola zasad przydzielania środków w budżecie obywatelskim na rok 2017 i 2018.
 4. Analiza wybranych aspektów funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w latach 2014 – 2017.
25.06.2018 r.
godz. 1300
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2017.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.06.2018 r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza wykonania budżetu za 2017 r.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2017.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.