Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu kwietniu 2016r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
21.04.2016r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Zapoznanie się z działalnością jednostki budżetowej Senior WIGOR.
 4. Wizyta na obiekcie CW Laguna – zapoznanie się z infrastrukturą i z ofertą.
22.04.2016r.
godz. 800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb- za okres do 31 marca 2016.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.04.2016r.
godz. 900
 
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.04.2016r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Ocena funkcjonowania systemu ustawy śmieciowej.
 3. Ochrona zabytków: mury obronne, przepompownia, Pałacyk pod Lawami.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.