Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w styczniu 2018 r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
22.01.2018 r.
godz. 830
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017 r.
 4. Kontrola funkcjonowania filii Biblioteki Publicznej w Gryfinie.
 5. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
22.01.2018 r.
godz. 1200
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017 r.
 4. Kontrola pracy wybranych świetlic wiejskich (komisja wyjazdowa).
25.01.2018 r.
godz. 800
Komisja Rewizyjna
 1. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
25.01.2018 r.
godz. 800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017 r.
29.01.2018 r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017 r.
 4. Zapoznanie się ze stanem obecnym i planowanym działaniem w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. (spotkanie z Zarządem PUK oraz Burmistrzem).