Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu kwietniu 2015r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
22.04.2015r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zapoznanie się z wnioskami końcowymi prac komisji badającej sprawę opracowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Łużycka/Czechosłowacka w Gryfinie – komisja wyjazdowa.
 3. Kontrola procesu przygotowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegu realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz
23.04.2015r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
 3. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
 4. Zapoznanie się z działalnością WTZ – komisja wyjazdowa.
24.04.2015r.
 godz. 1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sytuacji stanu finansów gminy na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2015 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.04.2015r.
godz.1030
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
29.04.2015r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3.  Stan dróg gminnych (po zimie), plan remontów dróg w 2015 r. – komisja wyjazdowa
 4. Przegląd placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Gryfino – komisja wyjazdowa.