Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu grudniu 2015r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
1.12.2015r.
godz. 900
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
2.12.2015r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Analiza realizacji inwestycji w 2015 r. oraz gminnego planu remontu dróg.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
9.12.2015r.
godz.800
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Gryfinie.
10.12.2015r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
11.12.2015r.
godz. 1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
15.12.2015r.
godz. 800
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
16.12.2015r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.