Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu listopadzie 2016 r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
17.11.2016r.
Godz.1000
Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2.  Informacja na temat Możliwości przygotowania w okresie zimowym miejsc w noclegowniach oraz ilości osób bezdomnych na terenie gminy.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
18.11.2016r.
godz. 800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3.  Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2016.
 4. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2017 r.
21.11.2016r.
godz. 830
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r.
 4. Kontrola inwestycji budowy infrastruktury drogowej przy ul. Flisaczej i ul. Pomorskiej w Gryfinie.
 5. Kontrola zamawianych przez wybrane jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe Gminy Gryfino usług i towarów za I półrocze 2016 r.
23.11.2016r.
godz. 1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Realizacja projektu Senior WIGOR.