Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu lutym 2015r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
17.02.2015r.
godz.1100
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Rewizyjna

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Spotkanie z firma ENERGA Invest SA w celu przedstawienia realizowanych zadań w zakresie budowy farmy wiatrowej Parsówek
18.02.2015r.
godz. 1130
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie uchylenia Uchwały nr XIII/130/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie
19.02.2015r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Biblioteki Publicznej i Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2014.
 4. Zapoznanie się z działalnością świetlic wiejskich na terenie gminy – komisja wyjazdowa.
20.02.2015r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Analiza stanu realizacji i rozliczeń projektów realizowanych przez Gminę z udziałem środków zewnętrznych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
23.02.2015r
godz. 1100
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Kontrola procesu przygotowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegu realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.02.2015r
godz. 1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Strefa przemysłowa w Gardnie – pozyskiwanie inwestorów.