Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu styczniu 2015r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
21.01.2015r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1.  Sprawy regulaminowe.
  2. Omówienie sytuacji CW „Laguna”
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
22.01.2015r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Ocena realizacji zadań związanych z feriami przez jednostki samorządowe
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
27.01.2015r.
 godz. 1000
Posiedzenie wspólne
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
Komisja Rewizyjna
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.