Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu kwietniu 2017r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
20.04.2017r.
Godz.1000
Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo za rok 2016.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
21.04.2017r.
godz. 800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania  Rb-NDS za okres do 31 marca 2017.
 3. Analiza pozyskanych środków zewnętrznych przez Gminę Gryfino.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.04.2017r.
godz. 830
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola inwestycji drogowej przy ul. Niepodległości w Gardnie.
26.04.2017r.
godz. 1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena terenów rekreacyjnych (place zabaw, boiska) w wybranych miejscowościach Gminy Gryfino komisja wyjazdowa).