Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu styczniu 2016r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
21.01.2016r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przygotowanie placówek oświatowych i kulturalnych do ferii zimowych.
 3. Odwiedzenie wybranych świetlic wiejskich na terenie gminy Gryfino.
 4. Sprawozdanie z dzielności Komisji za rok 2015.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.01.2016r.
godz. 1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie projektu uchwały ws. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2017.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.01.2016r.
godz. 900
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
27.01.2016r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Analiza planu remontów dróg na 2016 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.