Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu marcu 2015r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
19.03.2015r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
 3. Spotkanie ze stowarzyszeniami na rzecz osób niepełnosprawnych
20.03.2015r.
godz. 1130
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
 3. Ocena realizacji dotacji udzielonych przez Gminę podmiotom spoza sektora finansów publicznych
23.03.2015r.  godz. 1100 Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola procesu przygotowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegu realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz. – Komisja wyjazdowa
25.03.2015r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Zapoznanie się z wnioskami prac komisji dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Łużyckiej i ul. Czechosłowackiej.
 4. Formy zagospodarowania i „ożywienia” nabrzeża.