Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w czerwcu 2017 r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
19.06.2017 r.
godz.800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza pozyskanych środków zewnętrznych przez stowarzyszenia, które pozyskują dotację od Gminy Gryfino.
 3. Analiza uchwały Nr XXVI/244/16.
 4. Budżet obywatelski.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
20.06.2017 r.
godz. 800
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia poprzez uchylenie uchwały Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.06.2017 r.
godz. 900
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem żłobka.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
28.06.2017 r.
godz. 1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.