Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu sierpniu 2015r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
04.08.2015r.
godz. 800
Komisja Rewizyjna
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
  3. Kontrola procesu przygotowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegu realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz.
  4. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.
05.08.2015r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Sprawy regulaminowe
  2. Ochrona środowiska na terenie gminy Gryfino.
  3. Warunki korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.
  4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.