Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu sierpniu 2016r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
17.08.2016r.
godz. 830
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie następujących uchwał: nr XXIV/207/16, nr XXIV/208/16, nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku.
 4. Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r.
 5. Kontrola inwestycji budowy infrastruktury drogowej przy ul. Flisaczej i ul. Pomorskiej w Gryfinie.
18.08.2016r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016 – ( komisja wyjazdowa).
19.08.2016r.
godz. 800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Zapoznanie się z koncepcjami zmian organizacyjnych JOG Gryfino.
 4. Analiza kosztów utworzenia terenów użyteczności publicznej (place zabaw, miejsca przeznaczone do kąpieli, kąpieliska, boiska, tereny rekreacyjne, przystanie żeglarskie, wypożyczalnie sprzętu).
 5. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2016
24.08.2016r. godz. 1000 Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ochrona środowiska naturalnego na terenie gminy Gryfino.