Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w maju 2018 r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
21.05.2018 r.
godz. 830
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola zasad przydzielania środków w budżecie obywatelskim na rok 2017 i 2018.
21.05.2018 r.
godz. 1300
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Analiza zagrożeń wodnych i akwenów wykorzystywanych do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Gryfino.
22.05.2018 r.
godz. 800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa
 i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Analiza sytuacji finansowej i organizacyjnej w spółkach gminnych GTBS oraz PUK.
23.05.2018 r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Realizacja planu inwestycyjnego na 2018.