Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu grudniu 2016 r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
14.12.2016r.
Godz.8:00
 Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 I. Sprawy regulaminowe.
II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
16.12.2016r.
godz. 8:00
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
I. Sprawy regulaminowe.
II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
19.12.2016r.
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna I. Sprawy regulaminowe.
II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
21.12.2016r.
godz. 10:00
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska I. Sprawy regulaminowe.
II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.