Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu lipcu 2015r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
30.07.2015r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
31.07.2015r.
godz. 1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Ocena sytuacji finansowej gminy na podstawie analizy sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2015.
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał