Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu czerwcu 2016r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
23.06.2016r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Gryfino.
 4. Spotkanie z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej w ramach kontroli bezpieczeństwa publicznego.
27.06.2016r.
godz. 1130
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r.
29.06.2016r. godz. 1000 Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Analiza wykonania budżetu za 2015 r.
 4. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
 5. Zapoznanie się z koncepcjami zmian organizacyjnych JOG Gryfino.
 6. Zapoznanie się z koncepcją organizacji Centrum Usług Wspólnych.