Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu lutym 2016r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
25.02.2016r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza praw i obowiązków asystenta rodziny w związku z wykonywanymi zadaniami.
 3. Informacja na temat wpływu map ryzyk i zagrożeń powodziowych na ewentualną konieczność wprowadzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych dla gminy Gryfino i ich skutki finansowe.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.02.2016r.
godz. 1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza i informacja na temat źródeł i wysokości środków zewnętrznych pozyskiwanych przez Gminę Gryfino w 2015 r.
 3. Informacja na temat wpływu map ryzyk i zagrożeń powodziowych na ewentualną konieczność wprowadzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych dla gminy Gryfino i ich skutki finansowe.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
29.02.2016r.  godz. 830 Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Pozyskanie informacji na temat funduszy unijnych pozyskanych przez Gminę Gryfino w roku 2015.
 3. Informacja na temat wpływu map ryzyk i zagrożeń powodziowych na ewentualną konieczność wprowadzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych dla gminy Gryfino i ich skutki finansowe
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
2.03.2016r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Strefa przemysłowa w Gardnie – pozyskiwanie inwestorów.
 3. Realizacja programu niskoemisyjnego w gminie Gryfino.
 4. Informacja na temat wpływu map ryzyk i zagrożeń powodziowych na ewentualną konieczność wprowadzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych dla gminy Gryfino i ich skutki finansowe.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.