Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE we wrześniu 2017 r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
01.09.2017r.
godz. 8:00
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Budżet obywatelski
 4. Prognoza podatków na rok 2018.
 5. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2017 r.
05.09.2017r.
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola inwestycji drogowej ul. Policyjnej w Gryfinie.
06.09.2017r.
godz. 10:00
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena stanu przygotowania infrastruktury oświatowej do wdrożenia nowego systemu oświaty.