Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w kwietniu 2018 r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
19.04.2018 r.
godz. 815
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora OSiR w Gryfinie
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
20.04.2018 r.
godz. 800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2018 r.
 4. Analiza regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Gryfino
23.04.2018 r.
godz.1300
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 2017 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.04.2018 r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena terenów rekreacyjnych (place zabaw, boiska) w wybranych miejscowościach Gminy Gryfino (komisja wyjazdowa)