Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w październiku 2017 r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
02.10.2017 r.
godz. 1030
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Opiniowanie wniosków złożonych do budżetu na rok 2018.
 3. Kontrola inwestycji drogowej ul. Policyjnej w Gryfinie.
04.10.2017 r.
godz. 1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Opiniowanie wniosków złożonych do budżetu na rok 2018.
05.10.2017 r.
godz. 1400
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Opiniowanie wniosków złożonych do budżetu na rok 2018.
09.10.2017 r.
godz. 1300
Komisja Spraw Społecznych I Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Opiniowanie wniosków złożonych do budżetu na rok 2018.
20.10.2017 r.
godz. 800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Analiza informacji burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2017.
 4. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2017.
 5. Budownictwo socjalne w Gminie Gryfino.
23.10.2017 r.
godz. 1300
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Spotkanie z pracownikami służb socjalnych odpowiedzialnych za zapewnienie opieki dla osób bezdomnych.
 4. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.
 5. Kontrola inwestycji drogowej ul. Policyjnej w Gryfinie.
 6. Kontrola funkcjonowania filii Biblioteki Publicznej w Gryfinie.
25.10.2017 r.
godz. 1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena funkcjonowania sytemu ustawy śmieciowej i ochrona środowiska w Gminie Gryfino.