Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu lutym 2017r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
16.02.2017r.
Godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola pracy wybranych świetlic wiejskich (komisja wyjazdowa).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
17.02.2017r.
godz. 8000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwai Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza informacji dotyczącej zamówień publicznych „z wolnej ręki”za lata 2015 – 2016 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
20.02.2017r.
godz. 830
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola stanu oświetlenia w Gminie Gryfino (komisja wyjazdowa).
22.02.2017r.
godz. 1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.