Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu marcu 2017r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
23.03.2017r.
Godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Spotkanie z przedstawicielami zespołu do spraw osób niepełnosprawnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.03.2017r.
godz. 800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza informacji dotyczącej zamówień publicznych „z wolnej ręki” za lata 2015 – 2016 r.
 3. Analiza pozyskanych środków zewnętrznych przez Gminę Gryfino.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.03.2017r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola inwestycji drogowej przy ul. Niepodległości w Gardnie.
29.03.2017r.
godz. 1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Informacja na temat budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gryfino.
 4. Ocena stanu dróg po sezonie zimowym (komisja wyjazdowa).
30.03.2017r.
godz. 830
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XXIX/258/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie.