Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu marcu 2016r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
22.03.2016r.
godz.830
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XIII/130/11.
 3. Pozyskanie informacji na temat funduszy unijnych pozyskanych przez Gminę Gryfino w roku 2015.
 4. Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.03.2016r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Spotkanie z zespołem do spraw osób niepełnosprawnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.03.2016r.
godz. 830
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Pozyskanie informacji na temat funduszy unijnych pozyskanych przez Gminę Gryfino w roku 2015.
 3. Zapoznanie się z informacją Burmistrza na temat zadań drogowych zrealizowanych w 2015 r. na terenach wiejskich i terenie miasta Gryfino
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
30.03.2016r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Stan dróg gminnych po okresie zimowym (komisja wyjazdowa)
 3. Stan infrastruktury w strefie przemysłowej Gardno
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.