Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.03.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pojazdu służbowego

ZARZĄDZENIE Nr 120.03.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 stycznia 2015 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pojazdu służbowego

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 maja 2014 r., oraz zarządzeniem Nr 120.25.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 sierpnia 2014 r., zarządzam, co następuje:

§ 1 Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nw. samochodu służbowego:
   1. Samochód osobowy marki – PEUGEOT -, model 607, rok produkcji 2003.

§ 2 Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. Pasztaleniec Helena - przewodniczaca Komisji
2. Woldańska Jolanta - członek Komisji
3. Skwarzyński Jacenty - członek Komisji
4. Nowakowski Henryk - członek Komisji

§ 3. Rozpoczęcie przetargu ustalam na dzień 27.02. 2015 r.

§ 4. Osoby powołane do Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującym Regulaminem przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.01.2015 z dnia 19.01.2015 r.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn
Uzasadnienie:

W związku z planowaną sprzedażą samochodu służbowego Peugeot 607, rok produkcji 2003 niezbędne jest powołanie Komisji Przetargowej.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński