Zamówienia powyżej 30.000 euro

Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie oraz przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie

Lista załączników:
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania [741114 bajtów]