Zamówienia powyżej 30.000 euro

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Lista załączników:
Informacja o wyborze oferty [302706 bajtów]