Lista obecności

Lista obecności
 Członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu,
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej na wspólnym posiedzeniu
w dniu 28 stycznia o godzinie 1000

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności na posiedzeniu komisji
1.    Adamiak Roland obecny
2.    De La Torre Ewa obecna
3.    Hładki Krzysztof obecny
4.    Jaremczuk Leszek obecny
5.    Namieciński Tomasz obecny
6.    Para Marcin obecny
7.    Pazik Marcin obecny
8.    Rubczak Małgorzata obecna
9.    Skonecki Czesław obecny
10.    Warda Bogdan obecny
11.    Wisińska Małgorzata obecna
12.    Zwoliński Piotr obecny