Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

obręb Drzenin