Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

obręb Parsówek-Sobieradz-Dołgie

UCHWAŁA NR XLIV/385/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: przystąpienia do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie geodezyjnym Parsówek-Sobieradz-Dołgie.